TOLLITEENUSED

38 000    tollivormistust teevad meie tolliagendid keskmiselt ühes aastas

Tollindus on spetsiifiline ja keeruline valdkond, mis on pidevas muutumises, sõltudes Euroopa Liidu ja siseriiklikest regulatsioonidest ja seadusandusest ning üha enam ka kiirest tehnoloogia arengust. 

Tollideklaratsioonide täitmisel tuleb arvestada erinevate aspektidega, mis tulenevad valdkonnast, tootest, päritolu- või sihtriigist, õigusloomest. Need teadmised omavad strateegilist väärtust äri edendamisel ning neid teadmisi rakendades saab 4U Logistics aidata välja selgitada, millised võimalused tulenevalt tollivaldkonnast aitavad teie äri ja kaubavahetuse protsesse tõhusamaks muuta.

4U Logistics pakub oma klientidele kõiki tolliteenuseid, omades koolitatud spetsialistide meeskonda ning kasutades kaasaegseid infosüsteeme. 4U Logistics omab AEO-sertifikaati, mis näitab usadusväärsust ja teenuse head kvaliteeti, loe lähemalt siit.

Täpsema info meie pakutavate teenuste kohta leiab kõrvalolevast teenuste menüüst. Lisainfo saamiseks helistage teile sobiva esinduse klienditeeninduse numbritel: 

  • Tallinnas telefonil 636 3095  
  • Tartus telefonil 735 3276  
  • Rakveres telefonil 325 5391 
  • Pärnus telefonil 555 444 50
  • Narvas telefonil 555 95 404
  • Võrus telefonil 782 0645

Oluline teada:

Tollivormistuse teostamiseks peab ettevõttel olema EORI (Econimoc Operators Registration and Identification, EORI) registreering, juhendit vaata siit.

Tollideklaratsioonil kauba deklareerimisekson vajalik määrata toodetele tariifne klasifikatsioon (kaubakood), mis põhineb Euroopa Liidu ühisel tollitariifistikul (ETT - Eesti tollitariifistik).