Eksport

1250 ekspordi tollivormistust vormistavad meie tolliagendid keskmiselt ühes kuus

Eksporti rakendatakse:

  • ühenduse kauba lõplikuks väljaviimiseks ühenduse tolliterritooriumilt;
  • ühenduse kauba ajutiseks väljaviimiseks kavatsusega kaup 3 aasta jooksul reimportida;
  • kauba lähetamiseks Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi eripiirkondadesse (Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique, Reunion), Kreeka Athose Mägi).

Ekspordi tollivormistuse teenuse raames oleme abiks kauba müügiarve koostamisel, täidame ja esitame tollile ekspordi tollideklaratsiooni, vajadusel koostame kauba päritolu tõendavad dokumendid (näiteks EUR 1, A.TR jne), täidame veose saatedokumendid (näiteks CMR, SMGS), täidame ning avame tollis TIR märkmiku, jne.

Teostame alljärgnevaid ekspordi tolliprotseduure:

  • Eksport - tavalise (mitte CAP kauba) Ühenduse kauba eksport kolmandasse riiki, aga samuti ka Ühenduse kauba lähetamine Ühenduse sees sellistele territooriumitele, mille suhtes ei rakendu Nõukogu Direktiivi 77/388/EEC sätted, st kauba eksport Ühenduse territooriumitele, mis asuvad selle tolliterritooriumil, kuid ei moodusta selle käibemaksuterritooriumi osa.
  • Kauba ajutine eksport - kauba ajutine eksport kavatsusega kaup muutusteta kujul reimportida.
  • Kauba reeksport - peatamismenetlusel oleva mitteühenduse kauba taasväljavedu.

 

Oluline teada:

Eesti tollitariifistiku kaubakoodi ja ekspordipiirangute määramine.