Import

1500    impordi tollideklaratsiooni vormistavad meie tolliagendid keskmiselt ühes kuus

Impordi tollivormistus hõlmab vajadusel kaupade eeldeklareerimist tollipiiril  (T1), tollideklaratsiooni täitmist ja esitamist tollile, kaupade tollläbivaatuse korral kliendi huvide esindamist, kauba saatedokumentide ja tollideklaratsiooni toimetamist kliendile. Ühtlasi pakume lepingulistele klientidele maksuteenusena võimalust kasutada impordimaksude tasumise tähtaja pikendust. Täpsemaid maksuteenuse tingimusi vaata siit.

Teostame alljärgnevaid tolliprotseduure:

  • Kauba vabasse ringlusse lubamine - vabasse ringlusse ja kasutamisse üheaegselt lubamine
  • Kauba vabasse ringlusesse lubamine käibemaksu vabalt (protseduur 42) - kauba vabasse ringlusse ja kasutamisse lubamine ilma käibemaksuta seoses edasitoimetamisega teise liikmesriiki, mis on hõlmatud direktiivaiga  2006/112.
  • Ajutine import - ajutise impordi tolliprotseduur võimaldab ajutiselt kasutada ühenduse territooriumil kolmandate riikide kaupu kas täieliku või osalise imporditollimaksudest vabastusega, kusjuures protseduuri käigus kaup ei tohi läbi teha muutusi (v.a. kasutamisest tingitud tavaline amortisatsioon).
  • Seestöötlemine - otse kolmandast riigist sisseveetava kauba paigutamine seestöötlemisele (impordimaksude tasumine on peatatud).

 Oluline teada:

Kauba vabasse ringlusse lubamise ülevaadet vaata siit.

Kauba sisseveol kolmandatest riikidest tuleb tasuda määratud tollimaks, mis põhineb Euroopa Liidu ühisel tollitariifistikul (ETT - Eesti tollitariifistik).