Intrastat

INTRASTAT (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem. Iga kord, kui kaup liigub ühest liikmesriigist teise, tuleb eksportijal ja importijal teha sissekanne INTRASTAT-i aruandesse ja saata see aruandeperioodi lõpus Statistikaametile. 

4U Logistics pakub oma klientidele INTRASTAT aruande täitmise teenust, koostades kliendi eest INTRASTAT aruande ja esitades selle Statistikaametile.

INTRASTAT aruannet peavad esitama:

  • EL sisekaubanduses tegutsevad käibemaksukohustuslikud ettevõtted ja organisatsioonid, kelle väliskaubanduskäive on aruandeaastal või sellele eelneval aastal ületanud kehtestatud statistilise läve. 
  • 2018. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitatada INTRASTAT aruanne 130 000.- eurot. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 230 000 eurot. Aruandekohustus algab läve ületamise kuust.
  • Aruandekohustuse arvestamisel vaadeldakse kauba saabumise ja kauba lähetamise käibeid eraldi ja arvesse läheb käive EL liikmesriikidega. 2015. aasta Intrastati statistiline lävi on kauba lähetamisel 130 000.- eurot ja kauba saabumisel 200 000.- eurot.