Konsultatsioonid

5    erineval õigusallikal põhinevad tolliformaalsused:

 • Rahvusvahelised lepingud ja konventsioonid
 • Ühenduse tolliseadustik - Euroopa parlamendi ja nõukogu määrused
 • Ühenduse tolliseadustiku rakendussätted - Euroopa komisjoni määrused ja rakendusmäärused
 • Siseriiklikud seadused - Tolliseadus
 • Siseriikilud valitsuse ja ministrite määrused 

4U Logistics on kursis iga uue seaduse või töökorralduse muudatusega, mis tehakse tollisüsteemis. 

Tollialane nõustamine on tähtis osa kaasaegses logistika ahelas. Tollindus on keeruline ja pidevalt muutuv süsteem, sellepärast on oluline õigel ajal antud õige nõu. Seadusandluses on erinevaid legaalseid võimalusi, mida saab ära kasutada, et oma ettevõtlust efektiivsemaks muuta.

4U Logistics konsulteerib kliente kõikides tolliga seotud protsessides:

 • maksualane nõu - kuidas vältida liigsete impordi tollimaksude tasumist läbi kaupade lõppkasutamise või eesmärgipärase kasutamise loa;
 • kaupade tariifne klassifitseerimine (kaubakoodi määramine), mis hõlmab endas ka konsultatsioone seonduvalt siduva tariifinformatsiooniga (European Binding Tariff Information, EBTI);
 • tollireziimide taotlemiseks vajalike dokumentide paketi koostamisel (tolllaod, tolliterminalid);
 • suhtlemisel tolliga;
 • aitame leida sobiva transpodipartneri meie koostööpartneri hulgast;
 • jne.