Uudised

15 04.16

EL-i uus tolliseadustik tagab ettevõtjate võrdse kohtlemise kõikjal Euroopas

1. mail rakendub Euroopa Liidu tolliseadustik, mis ühtlustab järk-järgult tollitoimingud liidu sees, et ettevõtjaid koheldaks kõikjal liidus võrdselt ja kogu asjaajamine muutuks tulevikus paberivabaks.

„Lisaks ühtlustamisele ja lihtsustamisele muudab tolliseadustik ettevõtja jaoks ka tänaseid tollitoiminguid, et liikuda samm-sammult aastaks 2020 täismahus elektroonse tollivormistuseni,“ selgitas rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.

Sujuva ülemineku tagamiseks saab seni teha teatud tollitoiminguid veel praeguste nõuete alusel. 

Ettevõtjaid enim puudutavad muudatused on tollitagatiste regulatsiooni muutused, teatud tolliprotseduuride ja siseriiklike lihtsustuste kadumine ning nende tegevust lihtsustavad muutused tähtaegades ja piirmäärades. Siin saab välja tuua ajutise ladustamise tähtaja pikenemise 20 päevalt 90 päevani, tolliväärtuse deklaratsiooni läve tõusu varasema 10 000 euro asemel 20 000 eurole ning kauba tollistaatust tõendava äridokumendi kinnitamise läve tõusu 10 000 eurot 15 000 eurole.

Neid ettevõtjaid, kellele toll on kõrge usaldusväärsuse tunnustusena väljastanud volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaadi, hakatakse soodsamalt kohtlema nii eri lubade taotlemisel kui ka tollitoimingute teostamisel, samuti nõutakse neilt väiksemaid tagatisi või nad vabastatakse üldse tagatise esitamisest. Nii on keskse tollivormistuse luba, mis võimaldab kaupade deklareerimist viisil, kus kaup asub teises liikmesriigis, kättesaadav ainult AEO-dele.

Ettevõtjad, kes kasutasid varem võimalust kaupade veoks sisenemisdeklaratsiooniga, töötlesid kaupu muul kui seestöötlemise protseduuril või ladustasid kaupu II tüüpi vabatsoonis, peavad leidma neile toimingutele alternatiivi, näiteks sisenemisdeklaratsiooni kasutamise asemel rakendama transiidiprotseduuri.

Rohkem infot EL-i uue tolliseadustiku kohta leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt. Samuti jätkab amet ettevõtjate nõustamisega.  

 

Rahandusministeeriumi pressiteade

15.04.2016

Veel uudiseid